Poznaj lepiej naszą aplikacje

Poznaj główne funkcje platformy, które możesz wykorzystać w swojej organizacji Poznaj główne funkcje platformy, które możesz wykorzystać w swojej organizacji Poznaj główne funkcje platformy, które możesz wykorzystać w swojej organizacji Poznaj główne funkcje platformy, które możesz wykorzystać w swojej organizacji.

Poznaj główne funkcje platformy, które możesz wykorzystać w swojej organizacji Poznaj główne funkcje platformy, które możesz wykorzystać w swojej organizacji Poznaj główne funkcje platformy, które możesz wykorzystać w swojej organizacji Poznaj główne funkcje platformy, które możesz wykorzystać w swojej organizacji

Makiety

Makieta to funkcjonalność w której po kolei odkrywają się części fabuły wraz z progresem jaki następuje w momencie robienia zadań a co za tym idzie zdobywanie punktów.

Uczestnik gry dostaje dostęp do kolejnego etapu w momencie kiedy przebije dany próg punktowy
jeżeli ten warunek zostanie spełniony użytkownikowi odblokuje się kolejna część fabuły.

Docenianie

Uczestnicy mogą nagradzać się nawzajem w różnych kategoriach, możemy podarować uczestnikowi gry punkty oraz napisać komentarz.

liczbę punktów do podarowania wybiera sam użytkownik.
przykłady katygori w jakich możemy nagrodzić użytkownika, determinacja, efektywność, wsparcie, współpraca, zaangażowanie,rozwój, kreatywność,optymizm,inne. Kategorie można dostosować do wybranej gry.

Zadania

Zadania są udostępniane według ustaleń podczas tworzenia aplikacji i mogą być częścią fabuły,
za zrobione zadania użytkownicy mogą dostawać punkty natychmiast lub w momencie kiedy arbiter sprawdzi czy dane zadanie zostało zrobione poprawnie do zadań można dołączyć załączniki i komentarze.

Rankingi

Pokazuje ranking użytkowników,
tworzony na bazie zdobytych przez użytkowników punktów i prezentowany począwszy od użytkownika,
który posiada ich najwięcej.

Jest też ranking Zespołowy, Prezentuje on ranking uczestników, tworzony na bazie zdobytych przez nich punktów i prezentowany począwszy od zespołu, który posiada najwięcej punktów (jako średnią w przeliczeniu na liczbę członków w zespole).

Nagrody

Umożliwiają udostępnianie uczestnikom nagród – uczestnik musi wymienić określoną (dla nagrody)
liczbę zdobytych przez siebie punktów,
a nagroda musi być dostępna. Zakup i dostarczanie nagród odbywa się po stronie Klienta.

Makieta

Makieta to funkcjonalność w której po kolei odkrywają się części fabuły wraz z progresem jaki następuje w momencie robienia zadań a co za tym idzie zdobywanie punktów. Uczestnik gry dostaje dostęp do kolejnego etapu w momencie kiedy przebije dany próg punktowy jeżeli ten warunek zostanie spełniony użytkownikowi odblokuje się kolejna część fabuły.

Nagrody

Makieta to funkcjonalność w której po kolei odkrywają się części fabuły wraz z progresem jaki następuje w momencie robienia zadań a co za tym idzie zdobywanie punktów. Uczestnik gry dostaje dostęp do kolejnego etapu w momencie kiedy przebije dany próg punktowy jeżeli ten warunek zostanie spełniony użytkownikowi odblokuje się kolejna część fabuły.

Ranking

Makieta to funkcjonalność w której po kolei odkrywają się części fabuły wraz z progresem jaki następuje w momencie robienia zadań a co za tym idzie zdobywanie punktów. Uczestnik gry dostaje dostęp do kolejnego etapu w momencie kiedy przebije dany próg punktowy jeżeli ten warunek zostanie spełniony użytkownikowi odblokuje się kolejna część fabuły.

Docenianie

Makieta to funkcjonalność w której po kolei odkrywają się części fabuły wraz z progresem jaki następuje w momencie robienia zadań a co za tym idzie zdobywanie punktów. Uczestnik gry dostaje dostęp do kolejnego etapu w momencie kiedy przebije dany próg punktowy jeżeli ten warunek zostanie spełniony użytkownikowi odblokuje się kolejna część fabuły.

Zadania

Makieta to funkcjonalność w której po kolei odkrywają się części fabuły wraz z progresem jaki następuje w momencie robienia zadań a co za tym idzie zdobywanie punktów. Uczestnik gry dostaje dostęp do kolejnego etapu w momencie kiedy przebije dany próg punktowy jeżeli ten warunek zostanie spełniony użytkownikowi odblokuje się kolejna część fabuły.

wellbeing-zero-waste-2022

Dowiedz się więcej