ESG Eco Challenge ma pomóc firmie oraz pracownikom wprowadzić ekologiczne nawyki i zrównoważony styl życia. Nasze wyzwania pomagają użytkownikom w ciekawy i naturalny sposób zadbać o spełnianie wymagań ESG, zwłaszcza dobie wymagań unijnych.

Sprawdź naszą ofertę!

#esg #ekologia #esg w firmie #eko #zrównoważony rozwój #eco

ESG Eco Challenge ma pomóc firmie oraz pracownikom wprowadzić ekologiczne nawyki i zrównoważony styl życia. Nasze wyzwania pomagają użytkownikom w ciekawy i naturalny sposób zadbać o spełnianie wymagań ESG, zwłaszcza dobie wymagań unijnych.

Sprawdź naszą ofertę!

#esg #ekologia #esg w firmie #eko #zrównoważony rozwój #eco

Jakie moduły zawiera w sobie aplikacja?

ENVIRONMENT

Znajdują się tu zadania związane z codziennymi działaniami wspierającymi dekarbonizację oraz promujące proekologiczne nawyki.

SOCIAL

Moduł, w którym zapoznajemy użytkowników z najważniejszymi pojęciami i mechanizmami społecznymi z zakresu ESG.

GOVERNANCE

Znajdują się tu zadania związane z zarządzaniem i rządowymi wytycznymi dotyczącymi ESG.

Dobre praktyki

W zadaniach celem jest dzielenie się dobrymi praktykami związanymi z ESG - w każdym z trzech jego elementów.

Baza wiedzy

Moduł, w którym zapoznajemy użytkowników z najważniejszymi pojęciami i mechanizmami społecznymi z zakresu ESG.

redukuję odpady

Zadania w tym module skupiają się na ograniczaniu powstawaniu odpadów m.in. tekstylnych, plastikowych czy papierowych oraz ich prawidłowym pozbywaniu się zgodnie z zasadami recyklingu lub nadania im drugiego życia.

zdobywam wiedzę

Moduł zapoznaje użytkowników z pojęciami i zagadnieniami dotyczącymi ekologii oraz utrwala wiedzę quizami.

DZIAŁAM DLA PLANETY

Znajdują się tu zadania ogólnie związane z ochroną środowiska, upcyklingiem lub nawiązujące do ekologicznych świąt np. Dnia Ziemi.

Chronię zasoby

Zadania koncentrują się na codziennej i nieskomplikowanej ochronie zasobów naturalnych m.in. wody, drewna czy paliw kopalnianych.

Poznaj nasze aplikacje

ECO Champion ma pomóc firmie oraz pracownikom wprowadzić ekologiczne nawyki i zrównoważony styl życia poprzez budowanie nowych nawyków, dzięki grywalizacji realizowanej w aplikacji mobilnej. Kreuj świat bez odpadów i dbaj o ekologię razem z nami.

Naszym celem jest wprowadzanie ekologicznego i zrównoważonego stylu życia wśród pracowników. Oczekiwania pracowników wobec miejsca pracy zmieniają się wraz z kolejnymi generacjami. Definicja komfortowych warunków pracy coraz ściślej wiąże się ze stylem życia, jaki preferują pracownicy, oraz z wyznawanymi przez nich wartościami. Coraz częściej wśród tych wartości pojawiają się kwestie dotyczące świadomego,  równoważonego życia i ochrony środowiska.

Nasze wyzwania pomagają w ciekawy i naturalny sposób zadbać o środowisko w duchu zasady 5R i Zero Waste. Sercem całej grywalizacji są moduły wyzwań, w których zamieszczamy wszystkie pro-ekologiczne zadania. Zamieściliśmy w niej również materiały edukacyjne związane z najważniejszymi problemami, z którymi mierzą się współcześni ekolodzy i z którymi jako ludzkość musimy się obecnie mierzyć, a także ciekawe rozwiązania, które można stosować na co dzień.

ESG EDU to dedykowana aplikacja dla firm, w której pracownicy i inni interesariusze mogą na bieżąco zdobywać wiedzę z zakresu ESG, weryfikować ją oraz wspierać dekarbonizację organizacji realnymi działaniami. Dodatkowo w narzędziu możliwe jest przeprowadzenie dialogu z interesariuszami i badania istotności.

Celem aplikacji jest:
Budowanie Pozytywnego Wpływu: Aplikacja wspiera działania ESG i jest dodatkowym benefitem dla pracowników. Lubimy pomagać, dlatego w ramach naszego wyzwania jest możliwość zbierania punktów na różnego rodzaju cele charytatywne.
Poprawa Efektywności: Zwiększamy zaangażowanie i lojalność pracowników, co skutkuje większą efektywnością w codziennej pracy, a tym samym pozytywnie wpływa na wzrost wyników firmy.
Zadania Tworzone przez ekspertów: Zadania kompleksowo wspierają ESG. Zostały stworzone przez grono ekspertów z poszczególnych dziedzin.
Motywacja przez grywalizację: Dzięki zastosowaniu mechanizmów grywalizacji, angażujemy jeszcze bardziej do wykonywanie zadań, uczestnicy śledzą swoje postępy z dnia na dzień.

Zielona grywalizacja

ISO 14001

Nasz program ESG ECO Challenge
może pomóc w spełnieniu normy ISO 14001

ZFŚS

W celu realizacji programu ESG Eco Challenge
Istnieje możliwość wykorzystania środków
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Jak wyzwanie wygląda w praktyce?

Poprowadziliśmy program ekologiczny dla  pracowników w Grupie VeoliaZaktywizowaliśmy pracowników do podjęcia działań ekologicznych i wprowadzenia zasad zgodnych ze stylem życia w duchu Zero Waste dzięki grywalizacji. Chcesz zobaczyć jak to zrobiliśmy? Obejrzyj poniższy film zrealizowany przez naszego klienta! 

Ile czasu może trwać wyzwanie?

3 miesiące

To minimalny okres trwania projektu - pozwala zbudować nowe nawyki oraz w pełni skorzystać z możliwości aplikacji i szeregu różnorodnych zadań.

Dłużej niż 3 miesiące

Jeżeli 3 miesiące to za mało możemy stworzyć dla Ciebie projekt o większym zakresie czasowym - pół roku, a nawet rok.

Dodatkowe działania w obszarze ESG

Plan działań

Pomożemy Ci zbudować
plan działań w zakresie ESG

Analiza formalno-prawna
w zakresie ESG

BADANIE ISTOTNOŚCI

Analiza formalna firmy pod kątem wymagań w zakresie ESG oraz przedstawienie jej wyników

ŚLAD WĘGLOWY

Obliczanie śladu węglowego
w zakresie 1, 2 oraz 3

Budowanie nawyków

Edukacja pracowników/ klientów/ dostawców i budowa właściwych nawyków w zakresie ESG z pomocą dedykowanej aplikacji

Przygotowanie do weryfikacji obliczeń przez jednostkę kwalifikacyjną

Pomoc we wdrożeniu norm ISO

ISO 9001 i/lub ISO 14001 i/lub ISO 45001

Pomoc w zgłoszeniu
organizacji do SBTI

Science Based Targets Initiative

Abonament

Będziemy dbać o to żeby firma cały czas była zgodna ze zmieniającymi się przepisami w zakresie ESG

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat naszych działań w obszarze ESG zapraszamy Cię na naszą stronę www.esgassured.com

Zainteresował Cię nasz projekt ekologiczny?

wellbeing-zero-waste-2022

Dowiedz się więcej