Onboarding

Onboarding to jednak więcej niż jedynie mapa działań i narzędzie sprawdzające. Przede wszystkim to aplikacja pozwalająca w szybki i jasny sposób przekazać feedback, odkryć w których obszarach nowy pracownik odnajduje się najlepiej a w których warto z nim popracować.

Dostęp do aplikacji może mieć więcej osób niż jedynie pracownik i jego bezpośredni przełożony, ale także inne osoby wpierające proces wdrożenia jak mentor, osoby nadzorujące inne zespoły czy działy. To także świetna okazja by nowy pracownik poznał osoby odpowiedzialne także za inne współpracujące z jego zespołem komórki organizacyjne.

Intuicyjność aplikacji to duży atut a możliwość jej posiadania w telefonie własnym nie ogranicza pracy jedynie do zdobywania wiedzy i doświadczenia jedynie przy biurku.