Zapytanie ofertowe

Jako podmiot realizujący projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o powierzenie grantu z Excento sp. z o.o. nr Ex 18/01/2021, zapraszamy do złożenia oferty na Przeprowadzenie badań badawczo-rozwojowych wraz z prototypem aplikacji mobilnej, realizowanych w projekcie „μGranty B+R dla przedsiębiorstw”” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 czerwca 2022 do godziny 16:00

ROZTRZYGNIĘCIE OFERTY: 4 lipca 2022

Rozstrzygnięcie
Protokół postępowania

Data publikacji zapytania:  23.06.2022

sundusze-europejskie-program-regionalny
wellbeing-zero-waste-2022

Dowiedz się więcej