Wyprawa na zaginiony ląd

Wyprawa na zaginiony ląd to gra stworzona dla rocznego programu talentowego dla kadry managerskiej. Celem jest wsparcie managerów w zarządzaniu zespołami.

Unikalną wartość jaką daliśmy w porównaniu do innych programów talentowych jest to że my nie tylko dostarczamy wiedzę, ale także zapewniamy nabywanie właściwych nawyków przez managerów nie tyle w samej aplikacji, ale w realnym zarządzaniu zespołem. Jest to przykład gry, w której zastosowano fabułę, która już od początku gry buduje emocje naszych uczestników. Fabuła „Wyprawa na zaginiony ląd” nawiązuje pośrednio do „Piratów z Karaibów”.