Operacja Agile

Gra ta to nie suche i standardowe wdrażanie rozwiązań z podręcznika, ale aktywne i etapowe rozwijanie umiejętności z zakresu agile. Stopniowe przyswajanie wiedzy i stosowanie jej w praktyce sprawia że szybciej i efektywniej uczymy się nowych rzeczy i łatwiej przenosimy je z teorii do praktyki.

Aplikacja przybrała formę kosmicznej podróży dzięki czemu nie kojarzy się z typowymi platformami szkoleniowymi czy aplikacjami rozwojowymi. Niech nie zmyli was jednak nadanie fabularnego charakteru. Gra posiada realne zadania i porusza autentyczne tematy związane z agile takie jak scrum, gemba, kanban i wiele innych. Zadania mogą być weryfikowane przez wyznaczonych do tego arbitrów którzy w przeciwieństwie do większości aplikacji nie są automatami, ale wyznaczonymi przez klienta osobami w firmie, dzięki czemu lepiej zweryfikują wiedzę i postępy w czasie wdrażania agile. Jak w każdej naszej aplikacji klient posiada możliwość dostosowania zadań do siebie i w zależności od potrzeb dodawania zdjęć, załączników i komentarzy.

Wdrażanie nowych systemów działania nie musi być męczące i przybierać dyrektywnej formy która niejednokrotnie zniechęciła do siebie ambitne i kreatywne zespoły i pracowników. Warto zatem pomyśleć o zastosowaniu aplikacji zwiększającej zaangażowanie w sposób inny niż do tej pory!