Case study #9 – White and blue

Case study #9 – White and blue

White And Blue to gra stworzona dla firmy z sektora ubezpieczeniowego. Aplikacja wspiera obsługę klienta i pracę działów callcenter. Przykładowe cele to: podniesienie jakości obsługi klientów przez konsultantów, propagowanie terminowości i zgodności w kompletowaniu, a także dostarczaniu dokumentów.

Zobacz więcej…

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY  W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2019/03/01 z dnia 12.03.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2019/03/01 z dnia 12.03.2019 r.

Informuję, iż zakończyliśmy postępowanie ofertowe nr 2019/03/01 z dnia 12.03.2019 r.na przeprowadzenie wstępnego audytu na rzecz Zamawiającego, w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego (diagnoza), mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego, z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców).

Zapytanie ofertowe NR 2019/03/01 zostało upublicznione w dniu 12.03.2019 r.

Wpłynęły 3 oferty, wszystkie spełniały wymagania formalne.

Zamawiający GrywIT Anna Jankowiak wybrał ofertę wykonawcy: TECH ACCS p z o.o. (ul. Nowy Świat 34, 80-299 Gdańsk), która otrzymała największą liczbę punktów spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu – 100 pkt. (x 100%).