ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2019/03/01 na przeprowadzenie wstępnego audytu

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2019/03/01 na przeprowadzenie wstępnego audytu

Data ogłoszenia : 12.03.2019

Termin składania oferty : 19.03.2019

Miejsce i sposób składania oferty :
Pocztą lub kurierem na adres : GrywIT Anna Jankowiak, ul. Sopocka 7, 80-299 Gdańsk
Na adres e-mail : info@grywit.pl

Osoba kontaktowa : Anna Jankowiak

Nr telefonu : 602 775 961

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego (diagnoza), mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego.
Potencjał wnioskodawcy należy rozumieć jako posiadanie przez wnioskodawcę określonych zasobów (ludzkich, technicznych, infrastrukturalnych, finansowych) do przeprowadzenia w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy profesjonalnego procesu projektowego, o którym mowa w projekcie.
W skład audytu powinny wchodzić co najmniej takie pozycje jak:
a) Analiza potencjału dla projektowanego rozwiązania będącego przedmiotem działalności GrywIT Anna Jankowiak w postaci analizy SWOT,
b) Opis proponowanego rozwiązania w relacji do rozwiązań konkurencji,
c) Analiza grup docelowych,
d) Analiza marketingowa: popyt, podaż, cena, przewagi konkurencyjne – strategia sprzedaży,
e) Analiza potencjału rynku wraz z prognozami ilościowymi wobec spodziewanych trendów na rynku działalności projektowanego produktu,
f) Podsumowanie, wnioski końcowe.

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia: do 31.03.2019 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

Załączniki