Case study #1 – Wspierajmy Się

Case study #1 – Wspierajmy Się

Często pracujemy obok siebie w ogóle się nie znając. Praca w centrach biznesowych może być okazją do nawiązania nowych relacji, wspólnego działania a także podjęcia ciekawych wyzwań. Stworzenie czegoś co zaangażuje osoby pracujące w różnorodnych firmach w jednym miejscu było dla nas wyzwaniem którego efektem jest gra Wspierajmy Się!

Wspierajmy Się to gra stworzona dla organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz dla coworkingów i centrów biznesowych zrzeszających w sobie firmy z najróżniejszych branż od technologicznych po szkoleniowe.

 

 

Jej celem jest zacieśnienie relacji biznesowych w postaci wspólnych projektów i zwiększenia zysków ze współpracy między przedsiębiorcami. Istotna jest także poprawa relacji networkingowych pomiędzy poszczególnymi firmami oraz zaangażowanie ich we wspólne akcje charytatywne, wspólne dbanie o zdrowie, organizowanie eventów i wiele innych inicjatyw.

Gra Wspierajmy Się zmniejsza zamykanie się we własnych biurach, wspiera pracę zespołową i poczucie wspólnego celu w organizacji czy coworkingu.

Zobacz jak wygląda GrywITacja w praktyce!