Właścicielka GRYWIT – Anna Jankowiak uczestniczyła w Forum Kobiet „Pracodawców Pomorza”.

Właścicielka GRYWIT – Anna Jankowiak uczestniczyła w Forum Kobiet „Pracodawców Pomorza”.

Podczas spotkania Panie opracowały wspólny kierunek działania – dotyczący budowania relacji w aspekcie biznesowym, dzięki czemu możliwe będzie stworzenie ścieżki rozwoju dla pasji i zainteresować zgromadzonych na Forum Pań.

Jak twierdzą organizatorzy „Forum to miejsce dla prezentacji pomysłów i projektów poszczególnych jego członkiń, jak i zaproszonych, inspirujących gości specjalnych”. Dzięki członkostwu Panie mogą wzajemnie się rekomendować, co bez wątpienia przyśpiesza proces budowania relacji biznesowych.