Warsztaty – wspólne tworzenie gry

Warsztaty – wspólne tworzenie gry

W ubiegłym tygodniu Joanna Grużewska – project manager i grafik w firmie GrywIT – przeprowadziła dla brokerów warsztaty w czasie których przedstawiali swoje własne pomysły na fabułę tworzonej gry.

W związku z wdrażaniem nowej gry przygotowanej dla brokerów, mogli oni jako uczestnicy mieć znaczący wpływ na elementy które będą znajdować się w grze takie jak zadania, nagrody czy fabuła. Projektując grę staramy się robić to zawsze wspólnie z klientem i angażować w to także osoby które będą ich głównymi odbiorcami. Sprawia to, że gra staje się bliższa uczestnikom i łatwiej ich angażuje. Za każdym razem podczas takich warsztatów zaskakuje kreatywność i pomysłowość uczestników nie tylko co do fabuły którą chcieliby zobaczyć w grze, ale także nagród, nazw zespołów czy pomysłów na zadania.