UP

UP to gra stworzona dla sieci franczyz bankowych. Jej głównym celem jest zwiększenie sprzedaży oraz zaangażowanie pracowników w inicjatywy tworzone przez bank.

Aplikacja wspiera także rozmaite konkursy wewnętrzne dla sprzedawców. Zamiast standardowej i często zawodnej formy komunikacji – np. maili lub niewidocznych komunikatów – pracownicy cały czas mają dostęp do informacji o bieżących konkursach – nie tylko sprzedażowych i wynikowych – ale też zupełnie nieformalnych w obrębie własnego miejsca pracy.

W aplikacji istnieje zakładka, w której możemy zobaczyć nagrody jakie można zdobyć za udział w poszczególnych konkursach, a także za zbierane punkty.

Dodatkowo wchodząc w zakładkę ranking indywidualny lub zespołów możemy porównywać liczbę zdobytych przez nas punktów, z punktami zdobytymi przez inne oddziały.

Jedną z ciekawych funkcji jest docenianie, dzięki której możemy podarować komuś dowolną liczbę punktów za jego pomoc lub kompetencję, za którą chcielibyśmy go docenić. Pomaga to w budowaniu zgodnie współpracującego ze sobą zespołu a także powoduje, że unika się typowej rywalizacji.

Sami również możemy zostać docenieni przez naszych współpracowników.