“Kobieta w zarządzaniu: Czynniki warunkujące pozycję kobiet jako liderów” – wywiad z Anną Jankowiak!

“Kobieta w zarządzaniu: Czynniki warunkujące pozycję kobiet jako liderów” – wywiad z Anną Jankowiak!

Jakiś czas temu Anna Jankowiak otrzymała propozycję wywiadu na temat „Kobiety w zarządzaniu: Czynniki warunkujące pozycję kobiet jako liderów”.

Podczas wywiadu poruszone zostały kwestie takie jak: „W jaki sposób kobiety dochodzą do stanowisk kierowniczych i w jaki sposób wyjaśniają swój sukces zawodowy?” oraz „Rozpoznanie ścieżek rozwoju kompetencji przywódczych kobiet.”

Bardzo dziękujemy za wskazanie właścicielki GRYWIT jako osoby, która może inspirować kobiety w ich drodze zawodowej.