GrywIT w panelu WOMAN IN TECH 2018 FORUM: Energising Tomorrow’s World

GrywIT w panelu WOMAN IN TECH 2018 FORUM: Energising Tomorrow’s World

Właścicielka GrywIT, Anna Jankowiak będzie panelistką podczas WOMAN IN TECH 2018 FORUM: Energising Tomorrow’s World – największym w Wielkiej Brytanii  tech forum dla kobiet.

Wydarzenie odbędzie się 8 lutego 2018 roku. Prelekcje będą na żywo relacjonowana z Wielkiej Brytanii w wielu miejscach na świecie. Natomiast panele będą odbywały się z zaproszonymi ekspertami w poszczególnych krajach. Pani Anna będzie uczestniczką polskiego panelu.

Dziękujemy za zaproszenie!