GrywIT po panelu WOMAN IN TECH 2018 FORUM: Energising Tomorrow’s World

GrywIT po panelu WOMAN IN TECH 2018 FORUM: Energising Tomorrow’s World

Właścicielka GrywIT, Anna Jankowiak była panelistką podczas WOMAN IN TECH 2018 FORUM: Energising Tomorrow’s World.

Tematem przewodnim panelu była rola kobiet w zespołach IT, jak również rola grywalizacji, robotyki oraz AI w procesach rekrutacyjnych.

Dziękujemy za zaproszenie!