GrywIT na spotkaniu członków Europejskiego Klubu Biznesu Polska

GrywIT na spotkaniu członków Europejskiego Klubu Biznesu Polska

Właścicielka GrywIT brała udział w spotkaniu członków i sympatyków Europejskiego Klubu Biznesu Polska z  z Panem Markiem Magierowskim, Podsekretarzem Stanu w MSZ.

Spotkanie odbyło się  w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wystąpienie Pana Ministra poświęcone było  kierunkom promocji zagranicznej i wspieraniu przez MSZ przedsiębiorców polskich na rynkach zagranicznych. Poruszyliśmy także kwestię problemów związanych z realizacją tych działań oraz perspektywom dalszego rozwoju przyjętego w tym zakresie programu.