Grywit na debacie „Braki kadrowe w Polsce”

Grywit na debacie „Braki kadrowe w Polsce”

W debacie “Braki Kadrowe w Polsce – problemy i rozwiązania” uczestniczył Piotr Raczyński – Business Development Manager z firmy GrywIT.

Podczas debaty poruszano ważne zagadnienia z tematyki optymalizacji pracy i zatrudnienia w dobie braków kadrowych, takie jak wykorzystywanie nowoczesnych technologii, znajdowanie adekwatnych kandydatów na stanowisko czy budowanie u obecnych pracowników wysokiego poziomu zaangażowania w pracę. Nie zabrakło też wzmianek na temat przyszłości rynku pracy.

Debatę prowadziło czterech ekspertów biznesu:

Piotr Kaczmarek – dyrektor rozwoju w spółce Pirxon S.A

Andrzej Kubiak – współzałożyciel, udziałowiec i Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu firmy Pirxon S.A

Cezary Maciołek – Wiceprezes Zarządu Grupy Progres (na zdjęciu),

Krzysztof Herdzik – specjalista od holistycznego zarządzania firmą.

Dla GrywIT, braki w kadrach to nie problem, a wyzwanie – dzięki naszym grom: “Rekrutacja”, “Przed zatrudnieniem” i “Onboarding”, nie tylko uczynimy procesy rekrutacyjne i wdrożeniowe przyjemniejszymi, ale również bardziej mierzalnymi i efektywnymi.