GrywIT-grywalizacja w HR i biznesie gościem Genezy Biznesu

GrywIT-grywalizacja w HR i biznesie gościem Genezy Biznesu

Anna Jankowiak właścicielka GrywIT na spotkaniu biznesowym z cyklu Geneza Biznesu.

Tematem przewodnim spotkania były “Czynniki, które mają wpływa na sukces biznesu”. Gościem honorowym i głównym prelegentem był Pan Aleksander Kwaśniewski.

Geneza Biznesu to cykl spotkań, który skupia biznesmenów z całej Polski. Pierwsze spotkanie odbyło się we wrześniu ubiegłego roku, na którym gościem honorowym był Pan Lech Wałęsa. Tym razem odbyły się prelekcje trzech aktywnych biznesmenów: Aleksandra Kwaśniewskiego, profesora Adama Mazura i przedsiębiorcy Wolfganga Dockerill.

Dziękujemy za kolejne już spotkanie z cyklu!

A jakie Waszym zdaniem są czynniki, które mają wpływ na sukces w biznesie?