FRIDAY CASE STUDY#6 _ Broker

FRIDAY CASE STUDY#6 _ Broker

Broker to gra wdrożona dla Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz jej partnerów – Agencja Rozwoju Pomorza, INVESTGDA, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Inkubator Starter oraz Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość/O.Terenowy Gdańsk, które współdziałają w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy”.

Celem gry jest wsparcie kompleksowego systemu wspierania eksportu w województwie pomorskim oraz wzrost zaangażowania brokerów w ich codzienne zadania a także pomoc w utrzymaniu terminowości.

Utrzymanie jakości i terminowości wykonywania zadań staje się łatwiejsze dzięki opcji określania ile czasu posiada broker na ich realizację i jak często ma je wykonywać (w zależności od rodzaju zadania jest to raz na tydzień, raz na miesiąc lub raz na kwartał). Aplikacja wyraźnie określa przedział czasowy zadania i krotność jego wykonania. Blokuje także możliwość nadmiarowego wysyłania plików.

Nasze gry są w pełni spersonalizowane – zadania, kolorystyka, zawartość menu oraz grafiki dostosowane są do potrzeb Klienta.