FRIDAY CASE STUDY#5 _ Coworkingi

FRIDAY CASE STUDY#5 _ Coworkingi

Wspierajmy się to gra stworzona dla organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz dla coworkingów i centrów biznesowych zrzeszających w sobie firmy z najróżniejszych branż od technologicznych po szkoleniowe.

Jej celem jest zacieśnienie relacji biznesowych w postaci wspólnych projektów i zwiększenia zysków ze współpracy między przedsiębiorcami. Istotna jest także poprawa relacji networkingowych pomiędzy poszczególnymi firmami oraz zaangażowanie ich we wspólne akcje charytatywne, wspólne dbanie o zdrowie, organizowanie eventów i wiele innych inicjatyw.

Gra Wspierajmy się zmniejsza zamykanie się we własnych biurach, wspiera pracę zespołową i poczucie wspólnego celu w organizacji czy coworkingu.