FRIDAY CASE STUDY#15 _ Czas na rozwój

FRIDAY CASE STUDY#15 _ Czas na rozwój

Czas na rozwój to gra dla programu rozwojowego dla pracowników. Możliwa jest także do wykorzystania dla indywidualnych osób, dla których istotny jest samorozwój.

W grze mamy 4 kategorie zadań regularnych: Rozwój mentalny i motywacja, Wiedza i siła; Pewność siebie; Styl i wizerunek a także zadania umieszczane w Misjach specjalnych.

Gra cieszy się dużym zainteresowaniem, może chciałbyś spróbować?