Danuta Sowińska gościem Anny Jankowiak podczas śniadania networkingowego w grupie BNI Wizja!

Danuta Sowińska gościem Anny Jankowiak podczas śniadania networkingowego w grupie BNI Wizja!

We wtorek 18.02 gościem Anny Jankowiak podczas cotygodniowych spotkań Trójmiejskich przedsiębiorców w Hotelu Mercure była Danuta Sowińska.

Danuta Sowińska jest ambasadorką Fundacji Sukces Pisany Szminką, w której tworzy oraz organizuje warsztaty aktywizujące kobiety. Pani Danuta jest również Prezeską Fundacji Diversity Polska, która zajmuje się wspieraniem i poprawą jakości życia osób z grup mniejszościowych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym ze względu na wiek, płeć, narodowość, wyznanie oraz orientację psychoseksualną.

Dziękujemy Pani Danucie za przyjęcie zaproszenia, a tym samym mamy nadzieję, że wizyta okazała się owocna w nowe kontakty biznesowe.